In ieders leven komen periodes waar we in bepaalde levensgebieden ergens tegenaan lopen, misschien zelfs vastlopen, het stagneert, of erger we worden overspannen of ziek. Dit zijn momenten die ons kansen bieden wanneer we er goed mee om kunnen gaan. Maar vaak is het heel moeilijk om te weten wat we eigenlijk willen en  hoe we dat dan kunnen bereiken. Vaak spelen er ook nog onbewuste sabboteurs mee, die verhinderen dat wij ons doel bereiken.


Bevind jij je in zo'n periode in je leven, waarin je beseft dat er verandering nodig is in bepaalde situaties op werk, relationeel, of psychisch gebied?


 Je merkt dat

- je steeds tegen dezelfde problemen oploopt

- je geen energie hebt

- je moeilijk kunt loslaten

- je vaak boos/verdrietig/bang/ongelukkig bent

- je je altijd opgejaagd voelt

- je een gebrek aan zingeving ervaart

- je niet meer kunt genieten.


Dit zijn allemaal uitingen van een oproep tot verandering.


Het uitgangspunt van de natuurcoaching is dat alle antwoorden in jou verborgen liggen. Ik ga jou geen antwoorden geven, maar je wel helpen ze zelf te vinden. Wanneer je weer contact kunt maken met wie je werkelijk bent, je authentieke zelf, kun je alle antwoorden vinden.


Natuurcoaching werkt met beelden uit de natuur. Deze beelden helpen om uit ons hoofd te komen. Ons hoofd heeft namelijk vaak niet de antwoorden die ons verder kunnen helpen. Wanneer dit wel zo was, hadden we waarschijnlijk al lang de oplossing voor onze problemen gevonden.


HOE WERKT HET ?  

We ontmoeten elkaar op de hei vlakbij Hilversum of in Lage Vuursche. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur, waarin we niet alleen lopen en praten, maar met allerlei hulpbronnen uit de natuur jouw vraag onderzoeken. We nemen veel ruimte om stil te staan bij wat er zich op dit moment aandient in jouw leven, de blokkades die je ervaart, om uiteindelijk tot een concreet stappenplan te komen waarmee je deze wens kan gaan verwezenlijken.